The Destiny of White Snake ลิขิตรักนางพญางูขาว พากย์ไทย Season 1

The Destiny of White Snake ลิขิตรักนางพญางูขาว พากย์ไทย Season 1

The Destiny of White Snake ลิขิตรักนางพญางูขาว พากย์ไทย Season 1

          เรื่องย่อ : The Destiny of White Snake ลิขิตรักนางพญางูขาว พากย์ไทย เรื่องราวความรักอันแสนตรึงใจระหว่างผู้เป็นอมตะและมนุษย์ เธอคือ Bai Yao Yao งูสีขาวสัญจรอาณาจักรมนุษย์เมื่อเธอได้พบกับ Xu Xuan เจ้านายแห่งหุบเขายา นอกจากนี้ยังมีคู่ที่สองที่จับคู่กันระหว่างเสี่ยวชิงงูสีเขียวที่โชคชะตาผสมผสานกับนักจับปีศาจชื่อฉีเสี่ยว ติดตามเรื่องราวความรักอันแสนซาบซึ้ง